worldcup2022.me là 1 website thể thao, bóng đá luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do worldcup888 luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. “Thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này

 

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), worldcup888 hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

 

1.Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

2.Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những bài viết mới từ worldcup888.com. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

 

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại cơ sở dữ liệu của worldcup888.com

 

Nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, ngay cả khi bị pháp luật hiện hành bắt buộc.

 

worldcup2022.me cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác

 

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều kiện trên và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của worldcup888.com, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.